Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych związanych z przebudową pomieszczenia dydaktycznego na laboratorium, w budynku Wydziału Chemii UJ przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/691/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 07.12.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 213425 - 2009 data 18.11.2009 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 07.12.2009r. Uwaga:  )

   Termin składania ofert: 10.12.2009, godz. 10:00 16.12.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 20.01.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03