Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacja z dnia 18.11.2009r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę elementów niezbędnych do modernizacji znajdującego się na wyposażeniu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, skanera MR Magneton Sonata SIEMENS, celem przystosowania aparatu do pracy z wieloma częstościami, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/540/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03