Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora LCD dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/32/2008)

  • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.02.2008, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03