Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2009r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS z wyposażeniem w ramach projektu Kompleksy Wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/657/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.11.2009r, godz.10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03