Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20-11-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka (2 szt), drukarki (2 szt) dysków zewnętrznych przenośnych (5 szt) oraz oprogramowania dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. R. Ingardena 3. Nr sprawy: CRZP/678/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 01.12.2009r., godzx. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Inormacja o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03