Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.11.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy specjalistycznej drukarki do obsługi dokumentów akademickich dla potrzeb Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ. CRZP/UJ/686/2009

  •  Termin składania ofert: 01.12.2009 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03