Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ. nr sprawy CRZP/UJ/694-698/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 01.12.2009, godz. 11:00

   Pytania, odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ, Przesunięto termin składania ofert na 03.12.2009, godz 11:00

  Zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03