Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/682-684/2009

 •  Termin składania ofert: 01.12.2009 r., godz. 09:00. 04.12.2009 r., godz. 09:00.

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert )

  Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03