Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz zainstalowania dodatkowych komponentów do serwera znajdującego się w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizowanego przez Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CZN UJ) projektu pt. „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu”

  • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.02.2008, godz. 11:00

     Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniu) postępowania

    Zawiadomienie o wyniku (unieważnieniu) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03