Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19.11.2009r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy manipulatorów 3D dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 CRZP/UJ/515/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 02.12.2009, godz. 11:00

     Do Pobrania: Unieważnienie postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03