Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mikrotomografu komputerowego (skanera do tomografii komputerowej) z wyposażeniem i oprogramowaniem, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. CRZP/UJ/676/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 05.01.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.11.2009, 2009/S 227-325986 )

   Termin składania ofert: 05.01.2010, godz. 11:00 15.01.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 30.01.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03