Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.11.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/699-703/2009

  •  Do Pobrania: SPecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 04.12.2009, godz 11:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03