Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26-11-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera z monitorem, drukarki laserowej oraz kopiarki dla potrzeb Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52. Nr sprawy: CRZP/679/2009.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z poprawką dotyczącą terminu skladania ofert

     Termin składania ofert: 04.12.2009 r., godz. 11:00

     Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

    Inormacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03