Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.11.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 laptopów i 2 projektorów multimedialnych dla Wszechnicy UJ.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 04.12.2009 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) i unieważnieniu postępowania w części I

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03