Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2009r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze STWiOR i kosztorysem inwestorskim dla planowanej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, budowie i dostarczeniu podstawowego wyposażenia obiektu WFAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 07.12.2009, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 08.01.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03