Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/730,731,732/2009

 •  Do Pobrania: Specykacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.12.2009, godz. 11:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03