Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2009/S 229-329052) z dnia 27.11.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia Biblioteki Jagiellońskiej UJ w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/690/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 10.12.2009r., godz: 12:00

   Uwaga: pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź, wyjaśnienia Zamawiającego - termin składania i otwarcia ofert bez zmian )

   Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03