Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.11.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Katedry Ukrainoznawstwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/739-741/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 08.12.2009, godz 11:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 2

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03