Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.12.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu sterowania eksperymentem w czasie rzeczywistym na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/685/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 09.12.2009, godz. 10:00 10.12.2009, godz. 10:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia modyfikacje do SIWZ oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert )

  ( Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - modyfikacja siwz i zmiana terminu skłądania ofert )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03