Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnai 01.12.2009 o przetargu nieograniczonym na włonienie wykonawcy w zakresie dostawy zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Nr sprawy CRZP/UJ/735/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 09.12.2009, godz 11:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03