Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie (2009/S 231-331089) z dnia 01.12.2009 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów niezbędnych do modernizacji skanera MR Magnetom Sonata Siemens, celem przystosowania aparatu do pracy z wieloma częstościami, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (POIG.02.02-00-00-003/08; poz. 236 harmonogramu projektu), nr sprawy CRZP/UJ/540/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03