Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i elementów do budowy systemu statycznej i dynamicznej spektrometrii mas jonów wtórnych TOF-SIMS, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. CRZP/UJ/646/2009.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja (uzupełnienie) SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 18.01.2010, godz. 11:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.02.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03