Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 7.12.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcvy w zakresie zakupu i dostawy projektora komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie- CRZP/UJ/763/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 15.12.2009r,godz.11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja aktualna z naniesionymi poprawkami na dzień 07.12.2009r.)

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03