Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie (419796 - 2009) z dnia 07.12.2009 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie upgrade Lasera Ti:szafir Tekhnoscan model TIS-SF-07 do modelu Tekhnoscan TIS-SF-777, czyli w zakresie zakupu i dostawy elementów dodatkowego wyposażenia, wskazanych w punkcie 3.3 SIWZ, niezbędnych do rozbudowy i modernizacji lasera pierścieniowego Ti:szafir, przestrajalnego, emitującego promieniowanie ciągłe, jedno-modowe, typ TIS 07, zakupionego w 2007 r., do modelu TIS-SF-777, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R; Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Projekt pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), nr sprawy CRZP/UJ/559/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03