Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.12.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów i monitorów dla Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Nr sprawy CRZP/UJ/778,779/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.12.2009, godz 11:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1, 2

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03