Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 29.10.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 Kraków, dnia 29 października  2007 r

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 kwietnia 2007 r. została zawarta umowa na wykonanie usług w zakresie kultury polegających na organizacji przedsięwzięć kulturalnych dla studentów w II i III kwartale 2007r. ze Stowarzyszeniem ROTUNDA, ul. Oleandry 1, 30-060 Kraków.Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem OZU/2007/10/127465
Link: http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/szukaj/pokaz?numer=OZU/2007/10/29-127465&rodzaj=ozu

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ