Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 14.11.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


                                                                                        Kraków, dnia 14 listopad 2007 r.

 

      Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji i kształtowanie innowacyjno¶ci pracowników firmy Bahlsen Sweet”, współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zawarte następuj±ce umowy:

 

  1. W dniu 8 czerwca 2007r. została zawarta umowa z Panem A. Krup± ul. Siedleckiego 4/15 Kraków prowadz±cym działalno¶ć gospodarcz± pod nazw± ART.FORM na przeprowadzenie szkolenia w dniach 11-12 czerwca 2007r organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego:  Kształtowanie orientacji procesowej i my¶lenia innowacyjnego”  - ogłoszenie o zawarciu umowy – portal internetowy UZP OZU/2007/11/14-986850.Wykonawca wybrany w postępowaniu w trybie z wolnej ręki art.66 w zw. z art.5 ust.1 pkt.8 PZP
  2. W dniu 12 czerwca 2007r. została zawarta umowa z firm± „Polskie Jadło” ul.Kurniki 4, 31-156 Kraków na wyżywienie uczestników szkolenia organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 14-15 czerwca 2007r.- ogłoszenie o zawarciu umowy – portal internetowy UZP OZU/2007/11/14-955948.Wykonawca wybrany w postępowaniu w trybie z wolnej ręki art.66 w zw. z art.5 ust.1 pkt.3 PZP
  3. W dniu 5 marca 2007r. została zawarta umowa z firm± „Wilczy Głód” z siedzib± Krzyszkowice 294 na wyżywienie uczestników szkolenia organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 6-9 marca 2007r.- ogłoszenie o zawarciu umowy – portal internetowy UZP OZU/2007/11/14-2087868.Wykonawca wybrany w postępowaniu w trybie z wolnej ręki art.66 w zw. z art.5 ust.1 pkt.3 PZP

    Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ