Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie z dn. 06.12.2007

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Kraków, dnia 6 grudnia 2007 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMÓW

dotyczących realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu UE – "E businesswoman: jak rozwijać własną firmę przy pomocy narzędzi internetowych"

 

Uprzejmie informujemy, iż na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu UE „E - businesswoman: jak rozwijać własną firmę przy pomocy narzędzi internetowych" zawarto umowy z poniżej wskazanymi Wykonawcami:

 1)      Piotr Kostogrys, ul: Moraczewskiego 14/4, 30-001 Kraków (umowa z dnia 11 września 2007 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 242373-2007);
2)      Agnieszka Lupa, ul: Żółkiewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz (umowa z dnia 31 sierpnia 2007 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 242484-2007);
3)      Gracja Witkowska, ul. Korzeniowskiego 10/106; 33-300 Nowy Sącz (umowa z dnia 7 września 2007 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 242532-2007);
4)      Laboratorium Sztuki „PI” Agata Haras, ul: Maklakiewicza 10, 30-498 Kraków (umowa z dnia 14 września 2007 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 242571-2007);
5)      ITSERWIS.INFO Paweł Antoszek; ul: Reymonta 11; 30-059 Kraków (umowa z dnia 31 sierpnia 2007 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 242844-2007);
6)      Agata Blaut; ul: Ogrodowa 19C, 42-674 Zbrosławice; (umowa z dnia 31 sierpnia 2007 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 242916-2007);
7)      Cyprian Szyszka; ul: Bracka 9b; 44-300 Wodzisław Śląski (umowa z dnia 31 sierpnia 2007 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 243093-2007);

  1. Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ